مهرفایل | فروش فایل | تحقیق و پژوهش

فروشگاه جامع فروش فایل تحقیقات و پژوهش در همه ی زمینه ها

اطلاعیه فروشگاه

تمام محصولات سایت اختصاصی می باشد و توسط پژوهشگران سایت جمع آوری و تدوین شده اند.

پاورپوینت : آزمایشگاه شیمی آلی 2 ، دانشگاه پیام نور

پاورپوینت : آزمایشگاه شیمی آلی 2 ، دانشگاه پیام نور پاورپوینت با عنوان «آزمایشگاه شیمی آلی 2 ، دانشگاه پیام نور» می باشد که در 135 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

پاورپوینت : آشنایی با مفاهیم و نحوه اجرای کایزن در واحدهای خدماتی و صنعتی

پاورپوینت : آشنایی با مفاهیم و نحوه اجرای کایزن در واحدهای خدماتی و صنعتی پاورپوینت با عنوان «آشنایی با مفاهیم و نحوه اجرای کایزن در واحدهای خدماتی و صنعتی» می باشد که در 28 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت : معماری آمریکای لاتین (آزتک، مایا)

پاورپوینت : معماری آمریکای لاتین (آزتک، مایا) پاورپوینت با عنوان «معماری آمریکای لاتین (آزتک، مایا)» می باشد که در 14 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,100 تومان

پاورپوینت : مدیریت در ثبت گزارش پرستاری

پاورپوینت : مدیریت در ثبت گزارش پرستاری پاورپوینت با عنوان «مدیریت در ثبت گزارش پرستاری» می باشد که در 8 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,200 تومان

پاورپوینت : همه چیز در مورد نهنگ

پاورپوینت : همه چیز در مورد نهنگ پاورپوینت با عنوان «نهنگ» می باشد که در 18 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,700 تومان

پاورپوینت : مفاهیم نمادها و رنگها در نقاشی کودکان

پاورپوینت : مفاهیم نمادها و رنگها در نقاشی کودکان پاورپوینت با عنوان «مفاهیم نمادها و رنگها در نقاشی کودکان» می باشد که در 17 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاورپوینت : Depression in Connecticut Nursing Homes: How We Can Help Our Depressed Elders

پاورپوینت : Depression in Connecticut Nursing Homes: How We Can Help Our Depressed Elders پاورپوینت با عنوان «Depression in Connecticut Nursing Homes: How We Can Help Our Depressed Elders» می باشد که در 123 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان 14,400 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت : هورمون های جنسی زنانه

پاورپوینت : هورمون های جنسی زنانه پاورپوینت با عنوان «هورمون های جنسی زنانه» می باشد که در 18 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,700 تومان

پاورپوینت : ماکیان (طیور)

 پاورپوینت : ماکیان (طیور) پاورپوینت با عنوان «ماکیان (طیور)» می باشد که در 32 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

پاورپوینت : معاونت درمان، خلاصه گزارش عملکرد سال 1385 و 1386

پاورپوینت : معاونت درمان، خلاصه گزارش عملکرد سال 1385 و 1386 پاورپوینت با عنوان «معاونت درمان شهید صدوقی یزد ، خلاصه گزارش عملکرد سال 1385 و 1386» می باشد وحوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تحت پوشش قراردادن مراکز درمانی یکی از فعال ترین و گسترده ترین حوزه های مدیریتی در بخش درمان می باشد بطوریکه با تحت پوشش قرار دادن 14 بیمارستان دانشگاهی با متوسط ضریب اشغال تخت 60درصد و 7 بیمارستان غیر دانشگاهی ( دو بیمارستان خیریه، یک بیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

پاورپوینت : مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

 پاورپوینت : مایکوباکتریوم توبرکلوزیس پاورپوینت با عنوان «مایکوباکتریوم توبرکلوزیس» می باشد که در 26 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

پاورپوینت : درس عربی سال سوم راهنمایی

 پاورپوینت : درس عربی سال سوم راهنمایی پاورپوینت با عنوان «درس عربی سال سوم راهنمایی» می باشد که در 26 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

پاورپوینت : انواع قید

پاورپوینت : انواع قید پاورپوینت با عنوان «انواع قید» می باشد که در 10 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

پاورپوینت : آناتومی هیپوتالاموس ، هیپوفیز و تیموس

پاورپوینت : آناتومی هیپوتالاموس ، هیپوفیز و تیموس پاورپوینت با عنوان « آناتومی هیپوتالاموس ، هیپوفیز و تیموس» می باشد که در 25 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت : فرصتها و تهدیدات تکنولوژی اطلاعاتی

پاورپوینت : فرصتها و تهدیدات تکنولوژی اطلاعاتی  پاورپوینت با عنوان «فرصت ها و تهدیدات تکنولوژی اطلاعاتی» می باشد که مربوط به درس «سیستم های اطلاعاتی مدیریت» است.این پاورپوینت در 17 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(1):